ratt-logo
Kustguide   Pil     Sjösidan   Pil     Projekt/Utbildningar   Pil     Föreningar   Pil     Kustkultur   Pil     Sjölänkar   Pil     Uppdaterad:13-09-27
Pil
Om Kustguide
Kontakta oss
Gästskribenter   Pil
Reportage   Pil
Hamnkontor   Pil
Flaskposten, listan
Flaskposten, utskick
Annonstorg
Efterlysningar
Sajtsökning
Webbplatskarta
Pil
Om Sjösidan
Sjökort   Pil
Navigation   Pil
Blandat nytt   Pil
Äldre kåserier   Pil
SMHI kustväder*
Marinen*
Kustbevakningen*
MRCC Sverige*
MRCC Europa*
Svenska Sjöräddningssällskapet*
Sjöräddningssällskapet, Visby*
Pil
Om Projekt
Jungfrukusten   Pil
Gerdas sjösättning   Pil
Gerda - under bygge   Pil

Öriket Karlskrona skärg.*
Svenska Kusten*
Ungdomarnas Båtbygge*
Skeppsholmens folkhögskola*
AlmaNavigation, utbildning*
Båtlivsutbildning*
Båtbyggargymnasium på Orust*
Höga Kusten*
Skärgårdsmässan*
Båtutblidningar.se*
Kurser.se*
Båtbyggarkursen vid Gerda 2002
Longboat i Gävle
Ångslipspelet vid fd Gefle Varv
Den Andra Stranden
Stockholmsbriggen sjösatt
Nautisk Ordlista
Nordic Blue Park 2010
Pil
Om Föreningar
Lägg till din förening
Svenska båtunionen*
Kort om Gästriklands BF
GBF*
Kort om Hälsinglands BF
HBF*
Kort om Roslagens BF
RBF*
Nordic Yacht Clubs*
Båthistoriska riksförbundet*
ANDRA FÖRENINGAR
Pil
Om Kustkulturen
Bulletiner, Rune Sundmark  Pil
Budkavle 98   Pil
Kustkulturseminarium i Gävle 2003   Pil
Dokumentation   Pil
Förbundet Kysten, Norge*
Tradisjonell seiling i Nord-Norge*
Ohoi - kystkultur*
SSHM, Nätverket Svenska varv*
Kustkultur på Öckerö*
Axels Fartygshistoria*
Stockholms Sjögård*
Fartygsbevarande*
Aktuellt:
Kysten 2011
Pil
Om Sjölänkar
Add URL
Båtlänkar   Pil
Dykeri   Pil
Fartyg, skutor   Pil
Fiske   Pil
Fyrar   Pil
Kanaler, båtlinjer   Pil
Muséer   Pil
Skärgård   Pil
Diverse   Pil
KUSTGUIDE - Sjösajten som ger dig överblick över Nordens kuster på nätet!
Kustbloggen
Läs debatten!
Blogga på Kustbloggen!
Blå skylten
Pressmeddelande
Stockholm nov 2000

Nu tar Det Norske Veritas
över ansvaret för Blå Skylten

Över en miljon fritidsbåtar är Blå Skyltenmärkta. De har därmed en certifiering som visar att de uppfyller de stränga sjösäkerhetskrav som Nordisk Båtstandard satt upp för nordiska vatten.

Blå Skyltenarbetet I Sverige har tagits över av DNV. Ansvaret hamnar därmed hos en oberoende tredjepart som samtidigt är ett av världens ledande klassningssällskap.

Det var klassningssällskapet Det Norske Veritas som en gång, tillsammans med de nordiska sjöfartsmyndigheter, utarbetade kraven. DNV tar nu över ansvaret från Sjöfartsverket i samband med att verket renodlar sin verksamhet.

De tillverkare som certifierar sina nya båtar hos DNV erbjuds den Nya Blå Skylten. Den omfattar också kraven enligt EU-direktivet för fritidsbåtar, den så kallade CE-märkningen, samt en kvalitetssäkring av tillverkningen.

Håkan Lindqvist som var ansvarig för verksamheten hos Sjöfartverket har accepterat anställning hos DNV och provningen kommer även i fortsättningen att ske i egna anläggningar.


Det Norske Veritas bildades 1864. DNV är en oberoende självägande stiftelse med syfte att säkra liv, egendom och miljö. DNV har ca 5.500 anställda i mer än 100 länder. Genom förvärvet av SAQ Kontroll och SIS SAQ Certifiering 1999 växte DNV från 80 till 800 anställda i Sverige.

DNV är ett av världens största klassningssällskap, ackrediterat att agera på uppdrag av mer än 100 nationella sjöfartsmyndigheter. Andra stora tjänsteområden är certifiering av företag, personer och produkter, rådgivning, riskanalyser, inspection m. fl. tjänster som sammanfattas under begreppet Managing Risk.


Skapad:00-11-16©Webgraph Uppdatering